Fysiotherapie voor peuters

Ontwikkelingsproblemen bij peuters worden vaak door ouders opgemerkt, maar ook door de consultatiebureauarts of op de peuterspeelzaal. Kinderen ontwikkelen in hun peuterperiode in razendsnel tempo. Ze worden zindelijk, leren goed lopen en rennen, springen, fietsen, tekenen en gaan zeer gevarieerd eten. Wanneer een peuter zich anders ontwikkelt dan een broer of zus merken ouders dit zelf op. Er is een grote variatie in bewegen mogelijk, zonder dat er sprake is van een ontwikkelingsachterstand. Vaak worden kinderen aangemeld als de ontwikkeling niet vlot verloopt of zorgwekkend is.

Fysiotherapie voor peuters

 

 

 

 

 

 

Motorische problemen kunnen zeer divers zijn:

  • Aangeboren/verworven aandoeningen (reuma, heupafwijkingen, neurologische problemen, kanker bij kinderen, breuken, spieraandoeningen)
  • Vertraagd motorische ontwikkeling zonder aanwijsbare oorzaak
  • Belemmeringen in woon- en leefomgeving