Privacyverklaring

TopKids Privacybeleid
Ingangsdatum: 25 mei 2018

Inleiding
Uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens is voor TopKids buitengewoon belangrijk. Een zo transparant mogelijke uitleg over hoe uw persoonlijke gegevens verzameld, opgeslagen, gedeeld en gebruikt worden is nodig, alsook het inzicht geven in de opties en keuzes die u hebt om te bepalen wanneer en hoe u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld.

Over dit beleid
Het doel van dit Privacy Beleid is:
1. Zorgen dat u begrijpt welke persoonlijke gegevens van u verzameld worden, waarom deze gegevens verzameld worden en met wie de gegevens gedeeld kunnen worden.
2. Uitleggen welke rechten en keuzemogelijkheden u hebt betreffende de persoonlijke gegevens die bij TopKids verzameld en verwerkt worden en hoe uw privacy beschermd wordt.
Het gaat hierbij om zorgvuldigheid ten aanzien van uw privacy.

Uw rechten en voorkeuren: keuze en controle
De nieuwe Europese wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verschaft individuele personen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. In het kader hiervan is een aantal aanvullende transparantie- en toegangsbeheerfuncties in het administratiesysteem van TopKids geïmplementeerd, zodat gebruikers van deze rechten gebruik kunnen maken. De rechten die zijn toegewezen aan individuele personen, indien beschikbaar en onderhevig aan toepasselijk recht, zijn:
• Recht van toegang – het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonlijke gegevens die TopKids van u verwerkt;
• Recht op rectificatie – het recht te verzoeken uw persoonlijke gegevens te wijzigen of bij te werken indien deze onjuist of onvolledig zijn;
• Recht op verwijdering – het recht te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens verwijderd worden;
• Recht op beperking – het recht te verzoeken te stoppen met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, of een deel daarvan (tijdelijk of permanent);
• Recht op bezwaar – het recht om op elk moment om redenen betreffende uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
• Recht op gegevensportabiliteit – het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens

Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?
Uw persoonlijke gegevens worden als volgt verzameld (een verplichting vanuit uw zorgverzekeraar):
• Uw gegevens worden ofwel bij telefonische aanmelding, dan wel tijdens het eerste consult verzameld en in het digitale, beveiligde administratiesysteem van TopKids geregistreerd, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, huisarts, BSN, vergewissing identiteit via het legitimatiedocument van het kind
• Met uw toestemming kunnen uw gegevens aangevuld worden via ‘derden’, denk hierbij aan de verwijzend arts, de schoolleerkracht, e.d. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet gedeeld (komend en gaande informatie)

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van u?
• Zoals hierboven reeds benoemd worden uw (kind) persoonlijke gegevens verzameld voor de basisadministratie, zoals de zorgverzekeraar dit vereist
• Onderzoeksgegevens, hierbij denkt u aan verzamelde gegevens vanuit het vraaggesprek (anamnese) en het lichamelijk onderzoek, motorische testgegevens, kinderfysiotherapeutische testgegevens, sensorische integratie testgegevens, de doelstellingen van de behandeling, het beloop van de behandeling, de met u gemaakte afspraken en de afsluiting van de behandeling.
• Correspondentie betreffende de behandeling, onderzoeksgegevens door overige betrokken zorgverleners

Waarvoor worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?
Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om de kinderfysiotherapie behandeling van uw kind zo doelmatig mogelijk te houden, alsook transparantie te kunnen bieden over de inhoud van de behandeling.
Bovendien zijn uw basisgegevens zoals naam, geboortedatum en BSN noodzakelijk om de genoten behandeling direct bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren.

Delen van uw persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld indien dit meerwaarde biedt voor de behandeling van uw kind. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens alleen gedeeld met uw toestemming. Mailverkeer waarin uw persoonlijke gegevens zijn vermeld, vindt alleen plaats middels ‘Zorgmail’, een beveiligde mailapplicatie, tenzij door u anders gewenst en/of vermeld is.

Bewaren en verwijderen van gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden op ‘niet actief’ gezet binnen het gebruikte administratiesysteem, wanneer de behandeling beëindigd is. Na 7 jaar stelt de zorgverzekeraar dat de gegevens definitief verwijderd kunnen/mogen worden.
Papieren persoonlijke gegevens die niet gedigitaliseerd zijn/kunnen worden zullen worden bewaard in een afgesloten archiefkast.

Beveiliging van uw gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden in een met dubbel wachtwoord beveiligd administratiesysteem bewaard, ofwel in een afgesloten archiefkast. Gegevens worden niet zonder uw toestemming met derden gedeeld, ook niet ter inzage.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Dit privacybeleid kan onderhevig zijn aan veranderingen/wijzigingen, welke u op de website van TopKids kunt terugvinden bij het Privacy Beleid.

Contact opnemen
Als u vragen hebt over dit Privacy Beleid neemt u dan contact op met TopKids, de contactgegevens vindt u op deze website

TopKids Kinderfysiotherapie Oostvoorne
Marian Schouwaert