Wat is kinderfysiotherapie?

De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkeling gerelateerde problematiek. Kinderen van 0-18 jaar met bewegings- en/of houdingsproblemen kunnen bij Kinderfysiotherapie TopKids terecht. Tijdig signaleren, onderzoeken en behandelen van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is van groot belang. Veel meer dan bij volwassenen heeft de kinderfysiotherapeut te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Kinderfysiotherapie TopKids streeft naar een zo spoedig mogelijk herstel of participeren van het kind in het dagelijks leven, op zijn of haar eigen niveau.

Wat is kinderfysiotherapie?   Wat is kinderfysiotherapie?  Wat is kinderfysiotherapie?