Werkwijze

Kinderen worden bij de kinderfysiotherapeut aangemeld omdat er problemen zijn in het bewegend functioneren van het kind. De kinderfysiotherapeut maakt een analyse van het probleem door een vraaggesprek met kind, ouder(s) en andere betrokken personen (leerkracht, arts, logopedist). Vervolgens wordt het bewegend functioneren van het kind beoordeeld in het lichamelijk onderzoek of aan de hand van (motorische) tests. Waarom beweegt het kind op zijn specifieke manier en hoe kan dit opgelost worden? De conclusies van het onderzoek worden met ouders (en eventueel kind) besproken en aan de hand daarvan kan een behandelplan worden gemaakt. Dit kan een kort- of langer durend traject zijn. De kinderfysiotherapeut heeft regelmatig een adviserende rol.

Tijdens het behandeltraject maakt de kinderfysiotherapeut samen met kind & ouders doelstellingen die haalbaar zijn en na een afgesproken periode worden geëvalueerd.  De behandelingen zijn spelenderwijs waarbij het kind optimaal wordt uitgedaagd om het bewegen te verbeteren of om te leren gaan met de aanwezige beperkingen.